CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ ĐIỆN THOẠI

Quy định về đổi – trả hàng điện thoại đã mua tại 18k Authentic:

( Chính sách này áp dụng hỗ trợ lên đời – trả hàng chỉ với điện tử điện thoại đã mua và được chứng thực tại 18k Authentic)

    • Tất cả sản phẩm quay đầu đổi – trả về 18k Authentic sẽ phải kiểm tra 04 ngày làm việc trong tuần.
    • Áp dụng sau 30 ngày – đến 24 tháng với hàng nguyên bản từ nhà sản xuất :

 

Lưu ý :

Không nhận quay đầu – đổi trả với điện thoại trong các trường hợp sau:

    • Sản phẩm có hiện tượng bị thay thế hoặc biến dạng do bất kỳ tác động nào.
    • Sản phẩm đem quay đầu – đổi trả không có đầy đủ thẻ ( chứng nhận nếu có) , chứng minh nguồn gốc mua bán với 18k Authentic.

18kAuthentic đảm bảo mọi phương thức giao dịch sẽ được theo dõi ,cung cấp nguồn gốc mua bán tại cửa hàng. Mọi sản phẩm đều kiểm tra và lưu trữ hình ảnh công khai – minh bạch và chia sẻ với khách hàng.